Vzdělání / Education

Fakulta Výtvarných Umění v Brně, VUT Brno, Údolní 53, Intermedia studio (MgA. Study plane), 2015̶‒2017, The head of the studio: MgA. Pavel Sterec

Faculty of Fine Arts, VUT Brno, Údolní 53, Painting studio 3, 2011‒2015, The head of the studio: Doc. MgA. Peter Kvicala, Doc. MgA. Milan Houser

Secondary School of Art and Design, Husova 10, 602 00 Brno, Scenic and exhibition production, new media, 2007‒2011, The head of the studio: akademic sculptor Jiri Sobotka
e-mail: sobotka@ssudbrno.cz, phone: +420 543 421 376

Výstavy / Ehibitions

2010 The Theatre Zdar nad Sazavou, The layer

2011 Aspect Gallery, Udolni 13, Brno, The symbiosis

2011 Gallery in Alfa centrum, Janská 601 00, Brno, Painting in Brno

2012 Mysina Gallery, Central station of the Brno, Nádražní 1 659 30, Brno

2013 Presentation in Broumov, Czech republic with studio AM3

2015 National Gallery in Brno, Moravian square: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/navsteva-mg/budovy-mg/mistodrzitelsky-palac.aspx ( Bachelor Thesis)

2015 National Theatre of Brno, Lidická 602 00, Brno, Small painting

2015 Czech Museum, Berlin (atelier Intermedia)

2017 Dům Pánů z Kunštátu, in Brno, exhibition of absolvents from FaVU

2017 Aspect gallery, in Brno, Údolní 13, 602 00, 80S ROMANTICS

Jazyky / Languages

English (active), German (passive), Spanish (active)

Znalosti / Knowledge of PC

Basics of Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, Vegas, Premiere

Zájmy / Interests

Photography, cinematography, editing film, music, structure, nature, tennis, skiing, technologies and plastic materials

References Academic sculptures  Jiri Sobotka,
contact: e-mail sobotka@ssudbrno.cz, Phone: +420 543 421 376

Narodila jsem se v Brně a od dětství se zajímám o umění. Když mi bylo pět let, začala jsem chodit do výtvarného kroužku a keramiky a moc ráda jsem malovala. Vyrůstala jsem na sídlišti v panelovém domě, kde jsem byla obklopená reklamními a hudebními plakáty a spoustou vinylových desek, se kterými jsem si hrála, poslouchala je a inspirovala se jejich náměty, přebaly a barevností. Dále jsem studovala gymnázium s uměleckou profilací a poté přestoupila na střední školu umění a designu v Brně, na Husové ulici. Na střední škole jsem studovala obor propagační výstavnictví – výtvarnictví pod vedením akad. soch. Jiřího Sobotky. Na střední škole jsem se věnovala především klasickým médiím, a to na prvním místě malbě a dále také soše a prostorovým instalacím. Na střední škole jsem už věděla, že výtvarnému umění se chci věnovat i nadále. Po ukončení střední školy jsem proto pokračovala ve studiu na fakultě výtvarných umění vut v Brně. V ateliéru malířství 3 pod vedením doc. MgA. Petra Kvíčaly a doc. MgA. Milana Housera. Zde jsem se už výhradně věnovala malbě a postupem času zdokonalovala své techniky. Ve svých malbách řeším různé chemické postupy a technologie barev. Strukturálně vrstvím, vymývám a kombinuji materiály. Pracuji s pestrou škálou barev odkazující k osmdesátým létům popkulturní společnosti. Hlavním aspektem v obraze je pro mě vyjádřit rytmus a světlo novoromatických hudebních skupin. V ateliéru malířství 3 jsem úspěšně absolvovala bakalářské studium a poté pokračovala v magisterském studiu v ateliéru intermediální a digitální tvorby. V magisterském studiu jsem si osvojila nové postupy a práci, kde jsem se snažila propojit více médií, pod vedením MgA. Pavla Sterce, PhD. Ve své závěrečné práci magisterského studia jsem svůj výtvarný zájem rozšířila o práci s celkovým prostorem, objektem, obrazem, kulisami a performancí. Touto prací jsem úspěšně absolvovala vysokou školu a výtvarnému umění bych se ráda i nadále věnovala.

I was born in Brno and my name is Klára Švachulová. I have been interested in arts since I was a child. When I was five years old, I joined an art class and a ceramics class. I also enjoyed painting very much. I grew up at an estate, in a block of flats, surrounded by advertising and music posters. There were also many vinyl records, which I liked playing, listening to and which inspired me with their motives, covers and colours. I studied at a grammar school focusing on arts subjects and later I changed for a high school of arts and design in Brno, Husova Street. I already knew then that I want to carry on my work in visual arts. After finishing at the high school, I started studying at the Faculty of Visual Arts at the University of Technology in Brno. I worked in painting studio 3, under the direction of MgA. Petr Kvíčala and doc. MgA. Milan Houser. I focused exclusively on painting and worked on perfecting my technique. I consider various chemical methods and colour technology for my paintings. I use structural layering and washing off, and I often work with combinations of materials. I work with a large scale of bright colours, referring to the pop-cultural society of the 1980’s. My main aim, when creating a painting, is to express the rhythm and light of the neo-romantic music bands. In art studio 3, I successfully completed my bachelor studies and I continued to the diploma studies in the studio of digital creation. During my studies, I discovered new processes and techniques. Under the direction of MgA Pavel Sterec, I aimed to combine a number of media. While working on my diploma thesis, I extended my interests to working with space, object, painting, set pieces and performance. With this work, I completed my university studies and I would like to continue working with visual arts.

Klára Švachulová © 2018 | klara@svachulova.cz | developed  by dwgd.cz